Fryderyk Chopin - Muzyka, Wydarzenia, Organizacje
http://www.chopin.com.pl/chopin.html


zaawansowane >>Zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego "Fryderyk Chopin" ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zegarki Doliński

Techtime.pl - sklep z tanimi zegarkami

Apartamenty i Mieszkania Mozaika Mokotów - WarszawaO TWÓRCZOŚCI FRYDERYKA CHOPINA

Joanna Ławrynowicz
Wtorek, 01 lipca 2003

Znakomitą większość wszystkich kompozycji napisanych przez Chopina stanowią utwory przeznaczone na fortepian solo. Oprócz tego są też dzieła na fortepian i orkiestrę, fortepian i wiolonczelę, trio na fortepian, skrzypce i wiolonczelę oraz pieśni na głos z fortepianem.
Chopin sięgał do bardzo wielu różnych, istniejących już gatunków kompozytorskich, wykorzystując je w swej twórczości (jak np. nokturny, etiudy, sonaty). Ponadto sam tworzył gatunki nowe (np. mazurki). Bardzo znaczące miejsce wśród wszystkich utworów zajmują, tworzone przez całe życie, polonezy i mazurki.


POLONEZY

Chopin w polonezach podejmuje tradycję gatunku polskiego tańca narodowego, zwanego chodzonym. Część polonezów jest opusowanych (tzn. kompozytor sam przyporządkował im numerację, a utwory te zostały wydane za jego życia), natomiast pozostałe zawierają adnotację posth. bądź numerację opusu powyżej 65 (tzn. wydane po śmierci kompozytora).

- Polonez B-dur op. posth.
Polonez g-moll op. posth.
Polonez As-dur op. posth.
Polonez gis-moll op. posth.
Polonez d-moll op. 71 nr 1
Polonez B-dur op. 71 nr 2
Polonez f-moll op. 71 nr 3
Polonez b-moll op. posth. „Les Adieux”
Polonez Ges-dur op. posth.
Polonez cis-moll op. 26 nr 1
Polonez es-moll op. 26 nr 2
Polonez A-dur op. 40 nr 1
Polonez c-moll op. 40 nr 2
Polonez fis-moll op. 44
Polonez As-dur op. 53
Polonez-Fantazja As-dur op. 61
Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22 (istnieją dwie wersje: na fortepian solo lub z towarzyszeniem orkiestry)
Introdukcja i Polonez C-dur na fortepian i wiolonczelę op. 3

MAZURKI

Są to miniatury (tzn. małe utwory), które wywodzą się od gatunku na wpół użytkowego, przeznaczonego do tańca. Mazurki oparte są na tradycji muzyki ludowej, a w szczególności trzech tańców tradycyjnych: mazura, kujawiaka i oberka. Chopin tworzył je nieprzerwanie od 1825 roku aż do chwili śmierci.

4 Mazurki op. 6 : fis-moll, cis moll, E-dur, es-moll
5 Mazurków op. 7 : B- dur, a-moll, f-moll, As-dur, C-dur
4 Mazurki op. 17 : B-dur, e-moll, As-dur, a-moll
4 Mazurki op. 24 : g-moll, C-dur, As-dur, b-moll
4 Mazurki op. 30 : c-moll, h-moll, Des-dur, cis-moll
4 Mazurki op. 33 : gis-moll, C-dur, D-dur, h-moll
4 Mazurki op. 41 : e-moll, H-dur, As-dur, cis-moll
3 Mazurki op. 50 : G-dur, As-dur, cis-moll
3 Mazurki op. 56 : H-dur, C-dur, c-moll
3 Mazurki op. 59 : a-moll, As-dur, fis-moll
3 Mazurki op. 63 : H-dur, f-moll, cis-moll
4 Mazurki op. 67 : G-dur, g-moll, C-dur, a-moll
4 Mazurki op. 68 : C-dur, a-moll, F-dur, f-moll
Mazurek B-dur
Mazurek G-dur
Mazurek D-dur
Mazurek B-dur
Mazurek C-dur
Mazurek As-dur


WALCE

Utwory inspirowane formą taneczną walca, ale jako kompozycje nie pełnią roli użytkowej, lecz przeznaczone są wyłącznie do słuchania. Powstało ich 19.

Grande Valse Brillante Es-dur op. 18
Grande Valse Brillante As-dur op. 34 nr 1
Grande Valse Brillante a-moll op. 34 nr 2
Grande Valse Brillante F-dur op. 34 nr 3
Grande Valse As-dur op. 42
Walc Des-dur op. 64 nr 1
Walc cis-moll op. 64 nr 2
Walc As-dur op. 64 nr 3
Walc As-dur op. 69 nr 1
Walc h- moll op. 69 nr 2
Walc Ges-dur op. 70 nr 1
Walc As-dur op. 70 nr 2
Walc Des-dur op. 70 nr 3
Walc e-moll op. posth.
Walc E-dur op. posth.
Walc As-dur op. posth.
Walc Es-dur op. posth.

RONDA

Rondo jest to forma charakteryzująca się zasadą kilkakrotnego powtarzania podstawowej myśli muzycznej (tzw. refrenu), przedzielonej różnorodnymi kupletami. Chopin z właściwą sobie fantazją wykorzystał w swoich utworach tę znaną formę.

Rondo c-moll op. 1
Rondo ala Mazur F-dur op. 5
Rondo Es-dur op. 16
Rondo C-dur na 2 fortepiany op. 73
Rondo C-dur op. posth.


WARIACJE

Jest to forma cykliczna, polegająca na przetwarzaniu na rozmaite sposoby tematu muzycznego, będącego tym samym tematem wariacji. Tematy wariacji chopinowskich zaczerpnięte są z repertuaru pieśniowego i operowego. Wzorów gatunku dostarczały Chopinowi utwory klasyczne, wiedeńskie.

Wariacje E-dur na temat niemieckiej pieśni ludowej „Der Schweitzerbub”op. posth.
Wariacje D-dur na temat pieśni T. Moore’a, op. posth. na 4 ręce
Wariacje B-dur na temat arii „La ci darem la mano” z opery „Don Juan” Mozarta
Op. 2 (na fortepian i orkiestrę)
Wariacje A-dur („Warianty”)
Wariacje B-dur na temat ronda „Je vends des scapulaires”
z opery „Ludovic” Hérolda i Halévy’ego
Wariacje E-dur z Hexameronu na temat marsza z opery „Purytanie” Belliniego


ETIUDY

Chopin uczynił z formy etiudy dzieła, stanowiące nie tylko zestaw ćwiczeń technicznych dla pianistów, jak to było dotychczas, lecz zdecydowanie wykroczył poza te praktyczne zadania, nadając tym utworom wyjątkową ekspresję i głębię wyrazu.

12 Etiud op. 10 : C-dur, a-moll, E-dur, cis-moll, Ges-dur, es-moll, C-dur
F-dur, f-moll, As-dur, Es-dur, c-moll
12 Etiud op. 25 : As-dur, f-moll, F-dur, a-moll, e-moll, gis-moll, cis-moll,
Des-dur, Ges-dur, h-moll, a-moll, c-moll
Trois Nouvelles Etudes : f-moll, As-dur, Des-dur

PRELUDIA

To cykl krótkich utworów, obejmujący wszystkie 24 tonacje, powstały na Majorce, zimą w 1838/39. Chopin grał preludia na swoich koncertach w Paryżu i Londynie, zwykle po kilka na rozpoczęcie recitalu. Dzisiaj wykonuje się je w grupach lub całości, jako cykl kompozycyjny.
Oprócz cyklu 24 Preludiów, istnieje jeszcze jedno Preludium, jako osobny utwór.


24 Preludia op. 28 : C-dur, a-moll, G-dur, e-moll, D-dur, h-moll, A-dur,
fis-moll, E-dur, cis-moll, H-dur, gis-moll, Fis-dur, es-moll, Des-dur, b-moll, As-dur, f-moll, Es-dur,
c-moll, B-dur, g-moll, F-dur, d-moll

Preludium cis-moll op. 45


IMPROMPTUS

Utwory te mają charakter improwizacyjnej swobody, będącej wynikiem modnego w owym czasie publicznego improwizowania na zadany temat.

Impromptu As-dur op. 29
Impromptu Fis-dur op. 36
Impromptu Ges-dur op. 51
Fantazja-Impromptu cis-moll op. posth. 66


NOKTURNY

Forma nokturnu bezpośrednio nawiązuje do gatunku, stworzonego przez Irlandczyka Johna Fielda. Sam tytuł nokturn w wolnym tłumaczeniu oznacza „pieśń nocy”.


3 Nokturny op. 9: b-moll, Es-dur, H-dur
3 Nokturny op.15: F-dur, Fis-dur, g-moll
2 Nokturny op.27: cis-moll, Des-dur
2 Nokturny op.32: H-dur, As-dur
2 Nokturny op.37: g-moll, G-dur
2 Nokturny op.48: c-moll, fis-moll
2 Nokturny op.55: f-moll, Es-dur
2 Nokturny op.62: H-dur, E-dur
Nokturn e-moll op.72 nr.1
Nokturn cis-moll op.posth.
Nokturn e-moll op.posth.


BALLADY

Chopin jest twórcą ballady jako nowego gatunku muzyki fortepianowej, typowo romantycznego o charakterze epickim. W muzyce instrumentalnej nie odnotowuje się wcześniej tej właśnie formy.


Ballada g-moll op. 23
Ballada F-dur op. 38
Ballada As-dur op. 47
Ballada f-moll op. 52


SCHERZA

Scherza chopinowskie stanowią kulminacyjny punkt w historii tego gatunku. Każde z jego scherz, choć oparte na od dawna kształtującej się formie, ma własny odcień wyrazowy i własną odmianę tej formy.


Scherzo h-moll op. 20
Scherzo b-moll op. 21
Scherzo cis-moll op. 39
Scherzo E-dur op. 54


SONATY

Wszystkie sonaty Chopina to formy czteroczęściowe, nawiązujące do tradycji formy sonatowej. Wraz z balladami, scherzami i Fantazją f-moll op. 49, Sonaty b-moll i h-moll stanowią grupę utworów mistrzowskich warsztatowo, najbardziej intensywnych w wyrazie i są szczytowym osiągnięciem w całej twórczości kompozytora.


Sonata c-moll op. 4
Sonata b-moll op. 35
Sonata h-moll op. 58
Sonata g-moll op. 65 na fortepian i wiolonczelę


UTWORY NA FORTEPIAN Z TOWARZYSZENIEM ORKIESTRY

Utwory na fortepian i orkiestrę pisał Chopin wyłącznie w latach młodzieńczych; powstały w czasie studiów lub bezpośrednio po nich. Oba koncerty, to utwory trzyczęściowe a pozostałe utwory oparte są na różnorodnych gatunkach, takich jak: wariacje, rondo, polonez.


Wariacje B-dur na temat „La ci darem la mano” z opery „Don Juan” Mozarta
op. 2
Koncert e-moll op. 11
Fantazja na tematy polskie A-dur op. 13
Rondo ala krakowiak F-dur op. 14
Koncert f-moll op. 21
Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22

PIEŚNI

Pieśni i piosnki Chopina powstawały w sytuacjach towarzyskich, wpisywane do sztambuchów śpiewających pań lub improwizowane na spotkaniach emigracyjnych. Inspirowane były tekstami polskich poetów współczesnych, m.in. Mickiewicza, Pola, Krasińskiego.


„Jakież kwiaty, jakie wianki” op. posth.
„Życzenie” op. 74 nr 1
„Gdzie lubi” op. 74 nr 5
„Czary” op. posth.
„Hulanka” op. 74 nr 4
„Precz z moich oczu” op. 74 nr 6
„Poseł” op. 74 nr 7
„Wojak” op. 74 nr 10
„Piosnka litewska” op. 74 nr 16
„Smutna rzeka” op. 74 nr 3
„Narzeczony” op. 74 nr 15
„Leci liście z drzewa” op.74 nr 17
„Pierścień” op.74 nr 14
„Moja pieszczotka” op. 74 nr 12
„Wiosna” op. 74 nr 2
„Śliczny chłopiec” op. 74 nr 8
„Dwojaki koniec” op. 74 nr 11
„Nie ma, czego trzeba” op. 74 nr 13
„Z gór, gdzie dźwigali” op. 74 nr 9


POZOSTAŁE KOMPOZYCJE

Trio g-moll op. 8 na fortepian, skrzypce i wiolonczelę
Bolero a-moll op. 19
Tarantella As-dur op. 43
Allegro de concert A-dur op. 46
Fantazja f-moll op. 49
Berceuse Des-dur op. 57
Barkarola Fis-dur op. 60
Marsz żałobny c-moll op. posth.
Trois Ecossaises op. 72 : D-dur, G-dur, Des-dur
Allegretto op. posth.
Grand duo concertant E-dur op. posth. na temat z opery „Robert Diabeł” Meyerbeera na fortepian i wiolonczelę
Cantabile B-dur op. posth.
Presto con leggierezza As-dur op. posth.
Andantino g-moll op. posth.
Sostenuto Es-dur op. posth.
Moderato E-dur op. posth.
Largo Es-dur op. posth.

UTWORY NIEPEWNEJ AUTENTYCZNOŚCI

Mazurek D-dur
Mazurek D-dur (druga wersja)
Mazurek C-dur
Walc Es-dur
Contredanse Ges-dur
Wariacje E-dur na temat “Non piu mesta” z opery “Kopciuszek” Rossiniego,
na flet i fortepian
Fuga a-moll
Preludium F-dur
Andantino d-moll
Galop As-dur (“Marquis”)

Przeglądasz informacje z obszaru: wszędzie

Wybierz Kraj

, ,

(c) InfoChopin
ostatnia aktualizacja - Piątek, 01 lutego 2008